CL10B473KO8WPNC | Datasheet सूचि मूल्य | Samsung इलेक्ट्रो-मेकानिक्स अधिकृत वितरक | SMD संधारित्र Mulilayer सिरेमिक चिप संधारित्र