HVC BRAND 10uF (106) ± 20% 50V bulk ราคาหุ้น CT4-1206Y106M500