YXC YS08008MR 65.536MHZ 3.3V 20PPM 7050 -40 ~ + 85 ℃ T / R O705065536MEDH4MI ราคาหุ้น