YXC YS08008MR 74.25MHZ 3.3V 20PPM 5032 -40 ~ + 85 ℃ T / R O50327425MEDH4MI ราคาหุ้น